Monthly Archives: January 2018

Top 5 Most Read Paper in ACS nano

The Ph.D student, Kewei Liu’s paper on ACS Nano is the top 5 most read paper in the last month. Kewei Liu, Changlin Zhang, Yuandong Sun, Guanghui Zhang, Xiaochen Shen, Feng Zou, Haichang Zhang, Zhenwei Wu, Evan C. Wegener, Clinton … Continue reading

Posted in Zhu Group News | Comments Off on Top 5 Most Read Paper in ACS nano

Welcome New Ph.D Students Joining the Group

Welcome Yun-Yu Lai joining the group!

Posted in Zhu Group News | Comments Off on Welcome New Ph.D Students Joining the Group