Category Archives: Zhu Group News

Top 5 Most Read Paper in ACS nano

The Ph.D student, Kewei Liu’s paper on ACS Nano is the top 5 most read paper in the last month. Kewei Liu, Changlin Zhang, Yuandong Sun, Guanghui Zhang, Xiaochen Shen, Feng Zou, Haichang Zhang, Zhenwei Wu, Evan C. Wegener, Clinton … Continue reading

Posted in Zhu Group News | Comments Off on Top 5 Most Read Paper in ACS nano

Welcome New Ph.D Students Joining the Group

Welcome Yun-Yu Lai joining the group!

Posted in Zhu Group News | Comments Off on Welcome New Ph.D Students Joining the Group

Welcome 4 Master’s Student Joining the Group

Welcome – Cheng Pu, Kun Chen, Yilin Lai and Yuhan Zhang joining the group!

Posted in Zhu Group News | Comments Off on Welcome 4 Master’s Student Joining the Group

Welcome Visiting Ph.D Student Joining the Group

Welcome Yi-Fan Huang joining the group!

Posted in Zhu Group News | Comments Off on Welcome Visiting Ph.D Student Joining the Group

Graduation of Three Ph.D’s Students

Congratulations to the Ph.D’s students – Dr. Yu-Ming Chen , Dr. Kun Yang and Dr. Tianda He who graduated with a Ph.D in Polymer Science. Hope you all have a bright future.

Posted in Zhu Group News | Comments Off on Graduation of Three Ph.D’s Students

Graduation of Four Master’s Students

Congratulations to the master’s students – Yuandong Sun , Si Li , Ruonan Deng and Xinye Liu who graduated with a Master’s of Science in Polymer Science. Hope you all have a bright future.

Posted in Zhu Group News | Comments Off on Graduation of Four Master’s Students

Welcome New Ph.D Students Joining the Group

Welcome Chung-Fu Cheng and Wei-Yao Tung joining the group!

Posted in Zhu Group News | Comments Off on Welcome New Ph.D Students Joining the Group

Welcome 4 Master’s Student Joining the Group

Welcome – Yunfan Shao, Leyao Zhou, Yijie Ji and Yifan Mao joining the Zhu group.

Posted in Zhu Group News | Comments Off on Welcome 4 Master’s Student Joining the Group

REU student – Daniel Whitcomb

Welcome REU student – Daniel Whitcomb joining the lab for the summer

Posted in Zhu Group News | Comments Off on REU student – Daniel Whitcomb

Graduation of Two Master’s Students

Congratulations to the master’s students – Wenfeng Liang and Jiyang Jin who graduated with a Master’s of Science in Polymer Science. Hope you all have a bright future.

Posted in Zhu Group News | Comments Off on Graduation of Two Master’s Students